Nội dung chính:

Bị ứ mật

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tình trạng mật bị ứ trong gan.