Nội dung chính:

Biểu mô

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là các tế bào bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể và các cơ quan nội tạng.