Nội dung chính:

Bơ hạt mỡ

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Chất làm mềm da.