Nội dung chính:

Bói toán

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Đoán trước những sự việc tương lai.