Nội dung chính:

Bỏng hóa chất

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Bỏng do tiếp xúc với các hóa chất tại hộ gia đình hoặc tại khu công nghiệp.