Nội dung chính:

Các món tái

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Những món ăn được nấu chưa chín tới hoặc chỉ luộc sơ.