Nội dung chính:

Các nốt tấy đỏ

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các đốt nhỏ do nổi ban.