Nội dung chính:

Các thực phẩm kết hợp

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Phương pháp dinh dưỡng tập trung vào thời gian tiêu hóa thức ăn là chủ yếu, lượng thức ăn và loại thực phẩm tiêu thụ thứ yếu.