Nội dung chính:

Calo

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một đơn vị của nhiệt độ. Một calo dinh dưỡng tương đương với lượng nhiệt cần thiết để đun 1 kg nước sôi thêm 1 ° C.