Nội dung chính:

Carbohydrates

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Đường và tinh bột.