Nội dung chính:

Carbon đơn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Carbohydrate đơn giản có một hoặc hai phân tử đường. Các loại phân tử đường đơn từ thực phẩm bao gồm fructose (được tìm thấy trong trái cây) và galactose (được tìm thấy trong các sản phẩm sữa). Đường đôi bao gồm lactose (được tìm thấy trong sữa), maltose (được tìm thấy trong các loại rau và trong bia), và sucrose (đường ăn)