Nội dung chính:

Cắt đốt tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một phương pháp phẫu thuật tuyến tiền liệt; mô tuyến tiền liệt dư thừa được loại bỏ bằng một thiết bị chèn qua dương vật.