Nội dung chính:

Cắt hoàn toàn tuyến tiến liệt

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một hình thức của cắt bỏ tuyến tiền liệt – loại bỏ hoàn toàn của tuyến tiền liệt.