Nội dung chính:

Chất béo bão hòa

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một chất béo mà các nguyên tử cacbon liên kết với các nguyên tử hydro một cách tối đa. Chất béo này được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như thịt, sữa, các sản phẩm từ sữa và trứng.