Nội dung chính:

Chất Carotene

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một sắc tố có trong thực vật tan trong chất béo và có thể được chuyển đổi thành vitamin A cho cơ thể.