Nội dung chính:

Chất chuyển hóa, trao đổi

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một sản phẩm của phản ứng hóa học.