Nội dung chính:

Chất dẫn truyền thần kinh

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một chất thay đổ hoặc dẫn truyền xung thần kinh.