Nội dung chính:

Chất dẫn truyền thần kinh cơ

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một trong những chất dẫn truyền các xung động thần kinh giữa các dây thân kinh và tế bào cơ.