Nội dung chính:

Chất Epinephrine

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Giống Adrenaline.