Nội dung chính:

Chất Flavonoid

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một thuật ngữ chung cho một nhóm các hợp chất có chứa flavone được tìm thấy rộng rãi trong tự nhiên. Gồm các hợp chất chứa sắc tố thực vật (anthocyanins, anthoxanthins, apigenins, flavon, flavonol, bioflavonols, vv). Các hợp chất này gây một loạt các hiệu ứng sinh lý trong cơ thể con người.