Nội dung chính:

Chất Glycoside

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một hợp chất gồm một glycone (có chứa đường và một aglycone (không chứa đường) có thể được tách bằng thủy phân. Phần glycone có thể là glucose, rhamnose, xylose, fructose, arabinose, hoặc bất kỳ thành phần nào khác. Phần aglycone có thể là bất kỳ loại hợp chất nào như một sterol, triterpene, anthraquinone, hydroquinone, tannin, carotenoid, hoặc anthocyanidin.