Nội dung chính:

Chất tạo vị

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Chất tạo mùi làm từ vỏ cây họ cam chanh.