Nội dung chính:

Chất trung gian gây sốc phản vệ

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Chất trung gian gây sốc dị ứng phản vệ sản sinh từ đại bào.