Nội dung chính:

Chiết xuất thể rắn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Chất thu được đã được loại bỏ dung môi hoặc các chất lỏng khác.