Nội dung chính:

Chu kỳ đáp ứng tình dục

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các thay đổi về thể chất và cảm xúc, xảy ra khi một người được kích thích tình dục và tham gia vào các hoạt động kích thích, bao gồm cả giao hợp và thủ dâm. Các chu kỳ đáp ứng tình dục có bốn giai đoạn: kích thích, hứng khởi, cực khoái và thư giãn.