Nội dung chính:

Chứng bệnh gây ra do khám bệnh

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Thuật ngữ được dùng để chỉ bệnh xảy ra do điều kiện y tế hoặc chuẩn đoán của bác sĩ gây ra bệnh.