Nội dung chính:

Chứng kém hấp thu

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Suy giảm hấp thu các chất dinh dưỡng do tiêu chảy gây ra.