Nội dung chính:

Chứng loạn sản (đa sản, dị sản)

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tăng trưởng bất thường.