Nội dung chính:

Chứng lú lẫn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Suự xuống dốc về mặt tinh thần do lão hóa gây ra.