Nội dung chính:

Chứng phù

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Sự tích tụ chất dịch ở mô (gây sưng).