Nội dung chính:

Chụp X quang bể thận bằng đường tĩnh mạch

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các hình chụp X quang của thận và bàng quang sau khi tiêm thuốc cản quang qua đường tĩnh mạch. Còn được gọi là IVP.