Nội dung chính:

Chuyển thành thể sữa

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tách các chất béo lớn thành các phân tử nhỏ hơn.