Nội dung chính:

Cơ chéo co ngoài của bụng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là những cơ bụng dọc hai bên thân.