Nội dung chính:

Cơ chéo trong của bụng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Nằm dưới cơ chéo ngoài của bụng.