Nội dung chính:

Cơ thoi

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Cơ bắp của lưng phía trên; dùng để hỗ trợ sự chuyển động của xương bả vai đến xương sống.