Nội dung chính:

Collagen

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một loại protein chính trong sự liên kết giữa các mô.