Nội dung chính:

Cơn gò sinh lý (Braxton Hicks)

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là những cơn đau nhẹ, thường được coi là chuyển dạ giả.