Nội dung chính:

Đa thê

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Có nhiều vợ cùng một lúc.