Nội dung chính:

D.Ac.

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tiến sĩ châm cứu.