Nội dung chính:

Đạo Cabala

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là một phiên âm khác của “kabbalah”, một hệ thống huyền bí của đạo Do Thái.