Nội dung chính:

Dập tắt

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tắt (lửa).