Nội dung chính:

Dị ứng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Thường có nhiều loại dị ứng khác nhau, gồm có cả bệnh chàm bội nhiễm, và hen suyễn.