Nội dung chính:

Điện não đồ

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một máy đo lường và ghi sóng não.