Nội dung chính:

Disaccharide

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Loại đường tổng hợp của hai phân tử monosaccharide.