Nội dung chính:

Động mạch

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Mạch máu mang máu giàu oxi từ tim tới các bộ phận khác.