Nội dung chính:

Dưỡng bào

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một tế bào có nhiều trong các mô của cơ thể. Là nguyên nhân trong các trường hợp dị ứng và viêm do tiết ra các histamine và các hạt viêm khác.