Nội dung chính:

Đường đơn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Loại đường đơn giản chỉ có một phân tử như fructose hoặc glucose.