Nội dung chính:

Đường đơn Glucose

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Loại đường đơn này là năng lượng chính trong cơ thể.