Nội dung chính:

Enzym Bromelain

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các enzyme protein tiêu hoá được tìm thấy trong dứa.