Nội dung chính:

Enzyme

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một chất xúc tác hữu cơ nhằm đẩy nhanh các phản ứng hóa học.